สิ่งที่ควรตรวจสอบในการตรวจรับสินค้าและบริการ

การทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการขนส่งสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้วางจำหน่ายอยู่ต้นทางที่โรงงาน แต่มีจุดจำหน่ายปลายทางที่ร้านค้าขายสินค้าด้วยกันแทบทั้งสิ้น การตรวจรับสินค้าจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการตรวจสอบมีดังนี้ 1. จำนวน เป็นสิ่งแรกและมีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องนำมาพิจารณาในการตรวจรับสินค้าแต่ละครั้ง เพราะเรื่องนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้ระบบการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าไปยังปลายทาง ซึ่งปัญหาที่มักเกิดตามมาก็คือการหาตัวผู้รับผิดชอบนั่นเอง ดังนั้นการตรวจรับสินค้าที่มาส่งแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของจำนวนให้มากเป็นพิเศษโดยจำนวนที่มาส่งจะต้องตรงกันกับยอดคำสั่งซื้อที่ส่งไป 2. ราคา เรื่องของราคาก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการห้ามพลาดในข้อนี้เป็นอันขาด โดยรายละเอียดของราคาจะต้องตรงกันกับยอดจำนวนที่ได้แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ หรือไม่ก็ต้องตรงกันกับจำนวนที่แท้จริงตามที่ตรวจนับได้เมื่อเทียบราคาต่อชิ้นคูณด้วยจำนวนจะออกมาเป็นผลลัพธ์เท่ากับราคาสินค้าที่สั่งซื้อครั้งนั้น โดยราคาที่ออกมาควรจะเป็นราคาขายส่งตามที่ได้คุยกันเอาไว้ด้วย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาควรจะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาจากทางบริษัทหรือการแจ้งมาจากบริษัทแม่โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีความน่าเชื่อถือด้วย 3. เอกสารสำคัญต่างๆในการส่ง ถึงแม้เอกสารเหล่านี้ถือเป็นสัญญาโดยชอบตามกฎหมายอันเป็นหลักฐานการทำธุรกรรมระหว่างกันที่สำคัญมาก ดังนั้นทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าผู้ประกอบการจะต้องทำการเรียกรับเอกสารดังกล่าวจากผู้ส่งด้วยไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อ ใบรับงาน ใบเสร็จ ใบรับประกันสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบในรายละเอียดของใบรายการต่างๆให้ตรงกันกับสินค้าที่มาส่งด้วย 4. ของสมนาคุณที่มากับสินค้า เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีข้อผิดพลาดเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจรับสินค้าที่มีที่มาจากตัวผู้ประกอบการไม่ได้เรียก และผู้ส่งสินค้าแอบเก็บเอาไว้เองไม่ยอมส่งให้ ซึ่งต้องเข้าใจว่าสินค้าและบริการของธุรกิจบริษัทต่างๆมักจะทำการตลาดด้วยวิธีการแจกของสมนาคุณ เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม กระติกน้ำร้อน นาฬิกา คูปองส่วนลด ฯลฯ อยู่เสมอๆ ซึ่งมันจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อของชนิดนี้เพื่อต้องการของแถม แต่หากผู้ประกอบการไม่มีของแถมให้ อันเกิดจากความไม่รู้ว่าสินค้าดังกล่าวได้แนบของสมนาคุณมาให้ด้วยมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างรุนแรง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องหมั่นตรวจสอบดูโปรโมชั่นการตลาดของสินค้าต่างๆอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเรียกร้องหากพบว่าไม่มีการส่งของสมนาคุณมากับสินค้าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจไว้นั่นเอง 5. วันหมดอายุ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มและอาหารจะมีปัญหาในข้อนี้มากเป็นพิเศษเพราะมีกำหนดในเรื่องของเวลาวันหมดอายุ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนการรับสินค้าทุกครั้ง เพราะหากรับสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้จะครบกำหนดมานอกจากจะขายไม่ได้แล้ว ยังจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอีกด้วยหากมีผู้รับประทานสินค้าที่มาจากทางร้านของผู้ประกอบการ โดยการตรวจรับสินค้าที่มีวันหมดอายุนี้นอกจากจะดูในส่วนของกำหนดเวลาแล้วยังต้องดูในเรื่องของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของอายุสินค้าด้วย ซึ่งต้องมีเวลาไม่ต่ำกว่า […]

Tags: ,